Verzekering en kraampakket

Stel je verzekering op de hoogte van je zwangerschap. Zij zorgen er voor dat je een kraampakket ontvangt als dit in je polis is opgenomen.

Laat ook weten dat je kraamzorg geregeld hebt en bij welk bureau je ingeschreven staat. Via je verzekeraar kun je checken of het kraambureau van jullie keuze een contract heeft met je zorgverzekeraar.

In je zwangerschap kan het zinvol zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. Hierbij een overzicht van welke zorg onder de basis- en aanvullende verzekering valt:

Vergoeding basisverzekering

 • Verloskundige hulp
 • Noodzakelijke, prenatale echo’s
 • Prenatale testen bij een medische indicatie
 • Huisartskosten
 • Fysiotherapie bij (zwangerschaps)incontinentie
 • Thuisbevalling
 • Ziekenhuisbevalling met medische noodzaak
 • Kraamzorg thuis

Vergoeding aanvullende verzekering

 • Prenatale testen zonder medische indicatie
 • Fysiotherapie
 • Zwangerschapscursussen
 • Eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische indicatie
 • Huur / aanschaf van TENS-apparaat
 • Kraampakket
 • Eigen bijdrage kraamzorg en extra kraamzorg
 • Kraamzorg in ziekenhuis zonder medische indicatie