Clientenervaringen in de Geboortezorg (PREM)

Landelijk is afgesproken dat organisaties die zorg rondom de geboorte leveren, de ervaringen van hun clienten meten. Alle organisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld. Ook wij zullen deze vragenlijst aan jullie mailen nadat je bent bevallen. Jouw e-mailadres wordt hiervoor gebruikt en wij geven deze door aan de landellijke organisatie. Je kunt tegen het doorgeven bezwaar maken, geef dit dan aan bij je verloskundige.